Budi u toku

Pokret Dveri najavio da će se u Narodnoj skupštini zalagati za zabranu Parade ponosa

Pokret Dveri, koji će ubrzo postati i parlamentarna stranka, iskoristio je nedavni Svetski dan porodice da ponovo potpiruje homofobiju i…

Autor

Da Se Zna!

Pokret Dveri, koji će ubrzo postati i parlamentarna stranka, iskoristio je nedavni Svetski dan porodice da ponovo potpiruje homofobiju i najavi da će se u Narodnoj Skupštini zalagati za zabranu parade ponosa.
Paradoksalno, u istom saopštenju navode da “LGBT ljudi treba da imaju sva prava i slobode koje garantuju Ustav i zakoni”, a upravo je sloboda okupljanja zajemčena članom 54 Ustava Republike Srbije.

Tako je i Ustavni sud 2013. godine zaključio da je zabrana parade iz 2011. godine bila neustavna, i da je njom bio povređen pomenuti član. Takođe je bitno naglasiti da zabrane skupova bilo koje vrste nisu u nadležnosti Narodne skupštine.

Pokret Dveri se u istom saopštenju ponovo bavio manipulacijama vezanim za odnos između prava LGBT+ osoba i populacione politike, tj. prirodnog priraštaja.

Ovo predstavlja zlonamernu obmanu javnosti. Uzmimo u obzir neke od parametara – primera radi, stopu nataliteta. Francuska, Ujedinjeno Kraljevstvo, Nemačka, Norveška, Slovenija, Holandija… Sve nabrojane zemlje imaju veću stopu nataliteta u odnosu na Srbiju, a sve su u svojim nacionalnim zakonodavstvima na neki način regulisale položaj istopolnih partnera.

Takođe, ovaj argument je odgovarajuće sažet i u presudi Evropskog suda za ljudska prava “Bajev protiv Rusije”. Bez ulaska u celokupni kontekst ovog slučaja, izdvajamo rečenicu koja adekvatno odgovara na ovaj argument:

“Rast broja stanovnika po zaključku suda zavisi od mnoštva različitih činilaca, od kojih su među svim ovim faktorima koji podležu uticaju države, najočiglednija prava po osnovu socijalnog osiguranja i dostupnosti zdravstvene zaštite. Suzbijanje informacija o istopolnim odnosima nije metoda pomoću koga bi bilo moguće preokrenuti negativne demografske tendencije.”

Pozdravljamo reakciju ministarske za ljudska prava i društveni dijalog Gordane Čomić na ovaj istup Dveri, i pozivamo i druge političke aktere da se zauzmu za LGBT+ prava i odbrane Ustavom zajemčena prava  LGBT+ sugrađana. I to pogotovo sada, kada se u parlamentarnom sazivu budu našle tri ultradesničarske stranke, koje su značajan deo svog političkog delovanja upravo posvetile širenju homo- i transfobije, kao i daljoj stereotipizaciji kvir ljudi.

Kategorije

#vesti

Saznaj više o tome šta radimo

Detaljnije pročitajte ko su ljudi koji stoje iza Da se zna! tima i čime se bavimo.

Podrži nas

Podrži rad organizacije „Da Se Zna!“

Biblioteka

Skinite izdanja iz Da se zna! biblioteke