Budi u toku

Da se zna! i EStAR mreža

U nedavno objavljenom kompendijimu o praksama saradanje vlada i organizacija civilnog društva za efikasnu podršku prebroditeljima zločina iz mržnje EStAR mreže eksperata za podršku prebroditeljima zločina našla se i saradnja Da se zna! i Saveta Evrope.

Autor

Da Se Zna!

U odeljku koji se odnosi na dobre prakse u sferi zakonodavstva i politike izdvojena je strateške parnica koju Da se zna! vodi protiv predsednika političkog saveta pokreta Dveri Vladimira Dimitrijevića zbog govora mržnje prema kvir zajednici, kao i doprinos Savet Evrope našoj borbi za medijski prostor bez diskriminacije.Savet Evrope je obezedio prevod presude Evropskog suda za ljudska prava Bajev i drugi protiv Rusije i na taj način omogućio Da se zna! da je koristi u sudskom postupku. Naime, domaći sudovi ne prihvataju dokazni materijal na stranim jezicima, a relevatne presude Evropskog suda za ljudska prava neretko nisu prevedene na srpski jezik što predstavlja veliku prepreku za branitelje ljudskih prava pri strateškom parničenju.U predmetu Bajev i drugi protiv Rusije Evropski sud za ljudska prava je razmatrao argumente odbrane da istopolne veze nisu u skladu sa tradicionlanim vrednostima Rusa te da većina Rusa ne odobrava homoseksualnost i zaključio da Rusija nije uspela da pokaže kako bi afirmativno izražavanje na temu jednakih prava kvir osoba moglo negativno da utiče na raznopolne porodice i ugozi njihovu budućnost. Zbog toga je ova presuda od velikog značaja u postupcima u kojima tuženi zasniva svoju odbranu na istim argumentima kao što je to slučaj sa Vladimirom Dimitrijevićem.Podsećenja radi, sudski postupak protiv Vladimira Dimitrijevića Da se zna! je inicirao 2019. godine nakon što nije postupio prema preporukama Poverenika za zaštitu ravnopravnosti koji je po pritužbi Da se zna! utvrdio da je svojim tekstom povredio Zakon o zabrani diskriminacije. Prošle godine je Viši sud u Beogradu doneo oslobađujuću presudu koju je Apelacioni sud u Beogradu ukinuo zbog bitnih povreda parničnog postupka i vratio predmet na ponovno suđenje. 

Slika preuzeta sa sajta

Kategorije

#vesti

Saznaj više o tome šta radimo

Detaljnije pročitajte ko su ljudi koji stoje iza Da se zna! tima i čime se bavimo.

Podrži nas

Podrži rad organizacije „Da Se Zna!“

Biblioteka

Skinite izdanja iz Da se zna! biblioteke