Budi u toku

Održan drugi sastanak Radne grupe za izradu Akcionog plana za sprovođenje Strategije podrške žrtvama i svedocima krivičnih dela u Srbiji 2023-2025

Tokom 16. i 17. januara 2023. godine u Vršcu je održan drugi sastanak Radne grupe za izradu Akcionog plana za sprovođenje Strategije podrške žrtvama i svedocima krivičnih dela u Srbiji za period 2023-2025. Udruženje “Da se zna!” je uzelo aktivno učešće u radu ove Radne grupe.

Autor

Da Se Zna!

Tokom 16. i 17. januara 2023. godine u Vršcu je održan drugi sastanak Radne grupe za izradu
Akcionog plana za sprovođenje Strategije podrške žrtvama i svedocima krivičnih dela u Srbiji za
period 2023-2025. Udruženje “Da se zna!” je uzelo aktivno učešće u radu ove Radne grupe. Na
sastanku su članovi i članice Radne grupe koju čine predstanici_e sudova, tužilaštava,
ministarstava, organizacija civilnog društva i drugih relevantnih grupa, razmatrali tekst novog
Akcionog plana za sprovođenje Strategije za naredne tri godine.


Glavna aktivnost na projektu „Podrška žrtvama i svedocima krivičnih dela u Srbiji” koju
sprovode zajedno Ministarstvo pravde i misija OEBS u Srbiji uz podršku Evropske unije jeste
uspostavljanje nacionalne mreže službi podrške žrtvama. Ova mreža će se sastojati od
pojedinačnih službi podrške koje će se osnivati pri višim sudovima u Srbiji, organizacijama
civilnog društva i drugim nadležnim organima. Cilj službe je pomoć i podrška žrtvama krivičnih
dela (psihološka, pravna i druga). Naročit akcenat je na podršci posebno osetljivim žrtvama
krivičnih dela poput dece, žrtava trgovine ljudima, LGBT+ osoba… Službu podrške će činiti
obučeni pružaoci podrške koji će direktno raditi sa žrtvama.


Udruženje “Da se zna!” je prepoznalo značaj ove Strategije i važnost osnivanja službi podrške s
obzirom da su LGBT+ osobe u Srbiji često, nažalost, žrtve krivičnih dela motivisanih
homofobijom ili transfobijom. Zbog toga ćemo biti izuzetno aktivni u ovom projektu i nastaviti
da se borimo za što bolji položaj LGBT+ građana i građanki Srbije.

Kategorije

#Uncategorized #vesti

Saznaj više o tome šta radimo

Detaljnije pročitajte ko su ljudi koji stoje iza Da se zna! tima i čime se bavimo.

Podrži nas

Podrži rad organizacije „Da Se Zna!“

Biblioteka

Skinite izdanja iz Da se zna! biblioteke