Budi u toku

Izvinjenje profesora dr Uroša Šuvakovića kvir zajednici

U ponedeljak, 28. novembra 2022. godine, u kancelariji Poverenika za zaštitu ravnopravnosti,
održan je postupak medijacije između Udruženja “Da se zna!” i profesora dr Uroša Šuvakovića.
Medijacija je održana na osnovu pritužbe koju je Udruženje podnelo Povereniku zbog iznetih
stavova i problematičnih izraza prema LGBT+ zajednici i istopolnim parovima koje je profesor
Šuvaković izneo u tekstu “Prilog raspravi o društvenom priznavanju brakolikih i porodicolikih
društvenih pojava” koji je objavljen u naučnom časopisu Sociološki pregled god. 55, broj
3(2021). Postupak je vodila medijatorka Dragana Ćuk Milanov.

Autor

Da Se Zna!

U ponedeljak, 28. novembra 2022. godine, u kancelariji Poverenika za zaštitu ravnopravnosti,
održan je postupak medijacije između Udruženja “Da se zna!” i profesora dr Uroša Šuvakovića.
Medijacija je održana na osnovu pritužbe koju je Udruženje podnelo Povereniku zbog iznetih
stavova i problematičnih izraza prema LGBT+ zajednici i istopolnim parovima koje je profesor
Šuvaković izneo u tekstu “Prilog raspravi o društvenom priznavanju brakolikih i porodicolikih
društvenih pojava” koji je objavljen u naučnom časopisu Sociološki pregled god. 55, broj
3(2021). Postupak je vodila medijatorka Dragana Ćuk Milanov.
Postupak medijacije prošao je u dobrom duhu i konstruktivnoj diskusiji. Bojan Lazić, pravnik
Udruženja, i Ana Petrović, koordinatorka programa zagovaranja Udruženja, izložili su nekoliko
spornih delova teksta, koje su procenili kao problematične i uvredljive za kvir zajednicu, kao što
su:
– korišćenje termina „porodicokolike zajednice“ za pojam istopolne zajednice
– korišćenje pojma „socijalni inženjering“ i njegovo dovođenje u vezu sa istopolnim
zajednicama
– povezivanje usvajanja Zakona o istopolnim zajednicama sa legalizacijom pedofilije i
dovođenje u vezu homoseksualnosti i pedofilije.

Profesor Šuvaković se izjasnio po svim navodima, uz lično objašenje da su njegovi navodi za cilj
imali da izazovu temeljnu akademsku raspravu u vezi sa rešenjima iz Predloga Nacrta Zakona o
istopolnim zajednicama. Takođe, rekao je da može da razume da izrazi „porodicolike tvorevine“,
„socijalni inžinjering“ i dovođenje u vezu homoseksualnosti i pedofilije mogu biti uvredljivi i
štetni za kvir zajedincu, ističući pri tom da se neki od njih uobičajeno koriste u akademskom
diskursu (poput termina „socijalni inženjering“), te da njegova namera svakako nije bila nikoga
da vređa niti da šteti bilo kome, već da razmotri različitu naučnu argumentaciju. Posebno je
naglasio da u svom tekstu on nigde direktno ne dovodi u vezu homoseksualnost i pedofiliju, već
da u jednom pasusu razmatra (de)tabuizaciju, te je u tom kontekstu pomenuo pedofiliju, s
pozivom na Zigmunta Baumana, koji ju je uvrstio među poslednje seksualne tabue.
Posle konstruktivnog razgovora u kome su obe strane iznele svoje stavove o spornim delovima
teksta, profesor Šuvaković je Udruženju i kvir zajednici uputio izvinjenje, kao i obećanje da će
se u daljem radu suzdržati od korišćenja navedenih izraza koje kvir zajednica smatra uvredljivim.
Profesor je naglasio da je njegova jedina namera bila da otvori prostor za akademsku diskusiju i
izazove kolege iz akademske zajednice, bilo istomišljenike, bilo one koji su suprotnog stanovišta,

da se uključe u raspravu za koju smatra da je i naučno značajna i društveno relevantna. Takođe,
profesor Šuvaković je rekao da podržava zahteve istopolnih parova u pravcu legalizacije
istopolnih zajednica, što je eksplicitno naveo već u apstraktu svog naučnog članka, ali da
zadržava pravo, ne samo sa aspekta korišćenja slobode akademskog rada i naučnog stvaralaštva
već i sa aspekta korišćenja prava svakog građanina da učestvuje u diskusiji o različitim
zakonskim predlozima, da taj proces i ponuđena zakonska rešenje iz svog ugla, kritikuje.
Udruženje “Da se zna!” je prihvatilo izvinjenje profesora Šuvakovića i njegovo obećanje da u
budućnosti neće koristiti izraze sa uvredljivom konotacijom za kvir zajednicu. Time je postupak
medijacije uspešno završen.
Ovo saopštenje nastalo je kao produkt uspešne medijacije i potpisuju ga zajedno i u saglasnosti,
profesor dr Uroš Šuvaković i Udruženje “Da se zna!”.

Kategorije

#vesti

Saznaj više o tome šta radimo

Detaljnije pročitajte ko su ljudi koji stoje iza Da se zna! tima i čime se bavimo.

Podrži nas

Podrži rad organizacije „Da Se Zna!“

Biblioteka

Skinite izdanja iz Da se zna! biblioteke