Budi u toku

Završeno ročište protiv urednika časopisa Tabloid

Dana, 11. maja 2021. godine pred Višim sudom u Beogradu održano je poslednje ročište u parničnom postupku za diskriminaciju koji udruženje Da se zna! vodi protiv Milovana Brkića, glavnog urednika časopisa Tabloid.

Autor

Da Se Zna

Dana, 11. maja 2021. godine pred Višim sudom u Beogradu održano je poslednje ročište u parničnom postupku za diskriminaciju koji udruženje Da se zna! vodi protiv Milovana Brkića, glavnog urednika časopisa Tabloid.

Predmet tužbe je tekst pod naslovom ,,Kuda ide ovaj svet’’ objavljen u Tabloidu, a koji ima neprijateljsku konotaciju jer direktno okrivljuje LGBT+ osobe za negativne pojave u društvu i time daje lažnu sliku o LGBT+ populaciji. U tekstu se navodi da su LGBT+ osobe krive za pad nataliteta i uništenje porodice.

Saslušani su svedoci tužioca Dragoslava Barzut, prethodna zakonska zastupnica Da se zna! i Miloš Kovačević, koordinator za zajednicu Da se zna!.

,,[…] U spornom tekstu se negativna mišljenja o LGBT+ populaciji iznose kao činjenice. Ja sam i sama kao pripadnik LGBT+ populacije bila žrtva nasilja jer sam bila u Organizacionom odboru Parade ponosa i zato sam prepoznata kao neko ko je lezbejka i ko je kao takav nepoželjan u društvu. To što smo mi rođeni drugačiji ne znači da smo krivi za negativne društvene pojave. Ovako izneti stavovi su neutemeljeni i pozivaju na akciju protiv LGBT+ populacije i na nasilje’’ rekla je Barzut.

Na pitanje tuženog da li se u Da se zna! polemisalo oko obraćanja Tabloidu radi davanja stava povodom ovog pitanja ,,obzirom da autori nisu bili agresivni već izneli svoje mišljenje shodno ustavnom pravu’’, Barzut je odgovorila:

,,Ovde nisu tema društvene pojave o kojima može da se polemiše. Reč je o govoru mržnje i diskriminaciji.’’

Drugi svedok tužioca, Miloš Kovačević, koji se u Da se zna! bavi monitoringom zločina iz mržnje pred sudom je izjavio:

,,[…]Povodom ovog teksta nama su se javili članovi zajednice, a i mi sami smo konstatovali da se tekst bavi govorom mržnje. U njemu se iznosi puno problematičnih tvrdnji, pa se na taj način LGBT+ populacija označava kao veliko zlo i stvara se panika kod većinske populacije […] Ovim tekstom LGBT+ populacija označava se kao opasnost za većinu i na koju većina treba da reaguje. Ostvarivanje naših prava u ovom tekstu karakteriše se kao problem. To je neka vrsta neofašističkog teksta. U njemu se naznačuje da manjina vlada svetom, da ima moć i time se stvara lažna slika da je većina ugrožena’’ rekao je Kovačević.

Advokatica Da se zna!, Ivana Maksimović, predložila je sudu da usvoji tužbeni zahtev ukazujući da se ovde ne radi o pozivu na javnu raspravu već o tekstu gde se LGBT+ populacija stavlja u negativni kontekst kao pojava koja dovodi do propasti društva i vezuje se za pedofiliju. Takođe je ukazala na praksu Evropskog suda za ljudska prava (Vajderland vs. Švedska i Surak vs. Turska), zbog čega je ovde prekoračena sloboda mišljenja i izražavanja.

Podsetimo, nakon objave spornog teksta u Tabloidu, Da se zna! se obratilo Povereniku za zaštitu ravnopravnosti. Ta institucija je utvrdila diskriminaciju i dala preporuku da se tuženi izvini, kao i da se suzdrži od daljeg govora mržnje prema LGBT+ zajednici. Međutim, tuženi to nije učinio te se Da se zna! obratio sudu.

Kategorije

#vesti

Saznaj više o tome šta radimo

Detaljnije pročitajte ko su ljudi koji stoje iza Da se zna! tima i čime se bavimo.

Podrži nas

Podrži rad organizacije „Da Se Zna!“

Biblioteka

Skinite izdanja iz Da se zna! biblioteke