Budi u toku

Q&A sa psihologom #8

Kako biti u odnosu sa osobom koja je davno doživela teško seksualno i psihičko zlostavljanje? (zajedno smo osem meseci i…

Autor

Da Se Zna

Kako biti u odnosu sa osobom koja je davno doživela teško seksualno i psihičko zlostavljanje? (zajedno smo osem meseci i još nema seksa, obe smo žene i ja sam njoj prva. Ima frku zbog traume)

Iskustvo trauma najčešće se čuva u našem telu te naizgled beznačajne sitnice mogu pokrenuti spiralu telesnih senzacija, misli i emocija. Usled preplavljenosti emocijama osoba najčešće nije u stanju samostalno da se umiri. Rad sa traumom pre svega se bazira na tehnikama telesnog umirivanja u cilju gašenja uslovljene reakcije. Ukoliko si spremna da svoje potrebe staviš u drugi plan i budeš strpljiva, možeš biti prisutna, nežna i otvorena za deljenje informacija. Jako je važno da tvoja partnerka potraži adekvatnu pomoć s obzirom da veliki segment njenog života (a i tvog kao partnera) trpi manjak funkcionalnosti. 

Majka mi je jako homofobična a otac nije daleko od toga, a želim da im se autujem, hteo bih neki savet. 

Ukoliko rigidni stavovi tvojih roditelja mogu ugroziti tvoju psihičku ili fizičku dobrobit nije preporučljivo direktno im se autovati. Fokusiranjem na svoje potrebe, građenje iskustva sa partnerom, samo-edukacijom i ostvarivanjem ličnih ciljeva, indirektno svojim roditeljima možeš pokazati da si zadovoljan/na i stabilna osoba. Ukoliko prepoznaš adekvatan trenutak pun emotivne bliskosti sa nekim od roditelja možeš ih zamoliti da te saslušaju uz iznošenje svojih misli i emocija. 

Osećam se depresivno, par puta sam se samopovređivala ali bez razloga, ne želim da kažem nikome jer mislim da me neće shvatiti ozbiljno jer sam u pubertetu.

Čin samopovređivanja predstavlja oblik obrađivanja i izražavanja naših emocija i treba biti shvaćen ozbiljno bez obzira na godine. Ukoliko često imaš poteškoća da uobličiš kako se osećaš uz poteškoću u iskazivanju emocija, savetuje se da razgovaraš sa psihologom ili savetnikom. Edukovana lica će uvažiti tvoja iskustva, bez osuđivanja i zajedno sa tobom će tražiti najadekvatnija rešenja. 

Imam drugaricu koja je jako suicidna a ima 13 godina, ne znam šta da radim jer mi je jako bitna kao osoba. 

S obzirom da ti je drugarica maloletna savetuje se da neki član njene porodice bude obavešten kako bi se preduzele dalje interventne mere. Suicidalnost treba shvatiti ozbiljno i neophodan je odlazak stručnom licu na razgovor. Treba imati na umu da ukoliko nam se osoba poverila, neophodno je uz oprez obavestiti nekog člana porodice, jer se ovaj čin može shvatiti kao narušavanje poverenja i bliskosti.

Zašto neki ljudi imaju anksiozne napade, a neki ne?

Začarani krug anksioznih napada ima mnogobrojne uzročnike, te shodno tome i mnogobrojne pristupe lečenja. Smatra se da prolongirana hormonska iscrpljenost adrenalinskih žlezda ima važnu ulogu u održavanju stresnog odgovora našen nervnog sistema. Naše telo biva u kontinuiranom stanju napetosti, hiper-budnosti kao i iscrpljenosti. Kognitivna obrada prethodnih i očekivanih scenarija velikim delom doprinosi očuvanju ovog kruga. Savetuje se odlazak psihoterapeutu ali i psihijatru za dobijanje što adekvatnije pomoći u zavisnosti od stepena izraženosti anksionzosti. 

Može li se anksioznost izleč iti bez tableta? Vratila mi se nakon dva meseca i odmah se bojim spavati.

Anskioznost je prirodna reakcija organizma na stanje prolongiranje napetosti i iscrpljenosti. Kad god smo iscrpljeni ili pod visokim stepenom stresa poznate telesne senzacije se mogu iznova javiti ali kako je napomenuto to je prirodna signalizacija našeg tela da usporimo i nešto procesiramo. Izlečenje se sagleda u vidu promene naših emotivnih i misaonih reakcija na telesne senzacije. Kada znamo da se umirimo telesno, misaono i emotivno, prethodno upamćeni vid reagovanja našeg nervnog sistema se gasi, čime prestaju svakodnevni simptomi. Tablete su često privremeni vid terapije kako bi se nervni sistem umirio i kako bi se omogućilo terapijski rad. 

Kako najbolje smanjiti “udeo” i učinak socijalne anksioznosti po mene? Osećam se ponekad kao da lažiram i foliram celu svoju ličnost oko ljudi zbog anksioznosti? 

Svaki oblik anksioznosti iziskuje predan i multidimenzionalan pristup, uz savet da se radi sa stručnim licem. S ozbirom da je u pitanju socijalni okidač simptoma savetuje se da u sigurnom socijalnom okruženju uz terapeuta radiš na prevazilasku simptoma. Na internetu imaš mnogobrojne informacije, a samoedukacija te može osnažiti u prevazilaženju anksioznosti.

Kako da se suprotstavim osobi koja iznova svaki razgovor pretvara u razgovor o svojim problemima?

U kulturi balkanskih naroda je patnja i uverenje da vredimo ukoliko naporno radimo i imamo mnogobrojne životne nedaće. Ovakav vid uverenja se prenosi kroz generacije i često ga je jako teško eliminisati. Ukoliko ti odnos sa prijateljem ne prija više, zdravo je postaviti lične granice. Možeš konfrontirati prijatelja uz molbu da se promeni tema, uz stavljanje fokusa na pozitivne aspekte situacije ili vođenje “small talk-a”. U redu je redukovati odnose sa ljudima koji više ne prate naša željena iskustva. 

Ja sam bi ali niko me tako ne gleda jer sam trenunto sa dečkom. 

Naša seksualna orijentacija nije definisana trenutnim iskustvom. U pitanju je kontinuum na kome mi kao pojedinci možemo kroz vreme da se pomeramo. Ukoliko si u partnerskom odnosu sa osobom koja zna i poštuje tvoje vrednosti i potrebe, da li je na kraju dana važno kako druge osobe doživljavaju tvoju seksualnu orijentaciju? Nema potrebe opravdavati svoje izbore i svoja iskustva, pogotovo osobama od kojih ne bi prihvatili savet ili pomoć.

Mislim da imam socijalnu anksioznost. Ali kada god uzmem malo ozbiljnije da pričam sa mamom ona misli da ću ići u one bolnice i da nisam normalna. Nije toliko velik fobije, šta da radim?

Odlazak psihijatru na razgovor ne znači da se pacijent biti hospitalizovan, posebno bez pristanka roditelja ili ličnog pristanka ukoliko je osoba punoletna. Prinudna hospitalizacija se vrši u slučajevima kada je osoba opasnost po sebe ili druge i postoje posebne psihijatrijske institucije za takve pacijente. Boravak na odeljenju omogućava stručnim licima da na što adekvatniji način uvedu terapije uz praćenje toka reakcije, dok pacijent ima mogućnost prolaska kroz raznovrsne psihološke radionice.

Imala sam period kada sam sve analizirala i sve me plašilo. Postoji li neki naziv za to? 

Opsesivne misli i hipersenzitivnost nervnog sistema ukazuju na prolongiran period stresa našeg organizma, koji je narušio hemijski balans. Opsesivnost nastaje usled pojačanog stresa i može predstavljati simptom različitih stanja ali i zasebnu patološku kategoriju. Strah može biti funkcionalan i patološki  (anksioznost, fobija). Većina nas kada je pod stresom postane “ubrzana”, jer mozak pokušava da razreši problem na najbrži mogući način čime se ulazi u začarani krug opsesivnosti. Svakako se savetuje se razgovor sa stručnim licem. 

Pitanje za ADHD, da li znate možda koji psiholozi se u Srbiji bave time? Nigde nisam našla info. 

Većina iskusnih psihoterapeuta je adekvatno obučena za rad sa različitom simptomatologijom. Koliko sam upućena u našoj državi ne postoji posebna edukativna specijalizacija za rad sa ljudima za ADHD-om. Preporučuje se kognitivno-bihjevioralni pristup rada, te shodno tome možeš odabrati terapeute usmerenja: KBT, REIBT, Šema terapeuta ili Transakcionog analitičara. 

Kako se nositi sa ankziosnom osobom u toku njihovih anksioznih napada? 

Osoba koja se suočava sa anksioznim napadom najbolje zna šta joj prija. Savetuje se da tu osobu, kada je smirena, pitaš sa smernice kako možeš da odreaguješ i pomogneš u takvoj situaciji. Empatija i prisustvo uz neosuđivanje, od velike su važnosti, s obzirom da osobe koje imaju anksioznost često osećaju stid i krivicu usled svojih simptoma. 

Čini mi se da moj flight or fight mehanizam stalno radi bez potrebe, jel to neki hemijski imbalans?

Kontinuirano osećanje napetosti sa ili bez anksioznih napada, upućuje na povećan nivo kortizola, adrenalinsku isrcpljenost i sveopšti disbalans organizma. Potrebno je uraditi lekarske analize kako bi se isključili organski uzroci anksiozne simptomatologije. Savetuje se odlazak psihologu. 

Kako hendolovati socijalnu disforiju?

Nošenje sa telesnim ili socijalnim aspektom rodne disforije nije jednostavan proces i toplo se savetuje obraćanje stručnom licu, zarad dobijanja adekvatnih psiholoških alata. Možemo uvek imati na umu da je većina ljudi isuviše fokusirano na sebe, te određene previde i greške zaista čini nenamerno. U redu je da ukoliko neko kontinuirano remeti naše iskazane potrebe (npr. iskazana zamenica sa kojom želimo da nam se obraćaju), da tu osobu konfrontiramo uz postavljanje jasnih granica. 

Da li postoji neki način da se lakše izborim sa intrusive thoughts koje mi se sve češće javljaju. 

Kada nas preplave misli ili osećanja, kao dobre tehnike pokazale su se one koje nas usmeravaju na naše telo. Jako je važno ne opirati se mislima jer tada imaju tendenciju da se pojačaju. Tehnika uzemljenja – u neposrednom okruženju u trenutku se usmeriti prvo na 5 stvari koje vidimo, 4 stvari koje čujemo, 3 stvari koje možemo da dodirnemo, 2 stvari koje osetimo mirisom i jednu stvar koju možemo da okusimo. Tehnika stop – na prvu misao zamislimo veliki znak stop, kažemo u sebi stop i možemo dodati određeni zvuk rukama, čime se automatski refokusiramo na nešto drugo. Pomenute tehnike je jako važno redovno primenjivati inače imaju umanjeni efeka.

Kako da objasnim roditeljima da sam gej i da to nije loše po mene?

Pre autovanja roditeljima neophodno je da procenimo koji je to pogodan trenutak da im priđemo i iznesemo svoje emocije. Poželjno je da pre toga “opipamo teren” sa indirektnim temama i dobro procenimo rizik svog autovanja. Možeš ih empatično zamoliti da te saslušaju bez osuđivanja uz molbu da te ne prekidaju i da uzmu određeno vreme i razmisle koje povratne informacije mogu da ti pruže. Svojim iskustvom funkcionalnosti i generalnog uspeha, na najbolji način svoje roditelje možeš uveriti da si dobro. 

Osećam se suviše glupo da živim i jedini razlog zbog koga sam i dalje tu jer ne želim da budem trošak roditeljima?

Osećanje da smo teret kako drugima tako i sebi, nije lako podnositi, posebno ne na svakodnevnom nivou. Za to je potrebna snaga i hvala ti što si nam se obratio/la. Od velikog značaja je da svoje emocije i misli ne zadržavaš u sebi i da ih podeliš sa nekim, pre svega stručnim licem. Savetuje se da razgovaraš sa kolegama iz Centra Srce – 0800 300 300 (14-23h) Možeš zakazati jedan termin kod lekara ili psihologa kod kojih ćeš dobiti najadekvatnije smernice kako da prevaziđeš trenutno stanje. 

Bila sam u vezi sa desert godina starijom devojkom, i raskinule smo jer znamo da ne bi funkcionisalo iako se volimo, i dalje se čujemo. Kako da je prebolim i ako je i dalje volim?

Nakon raskida često nisu oba partnera na istom stepenu patnje i partner koji je više povređen pravi kompromise, sa nesvesnom idejom da će se kontakt obnoviti. Možeš proceniti da li tebi vaš trenutni odnos pravi patnju i nemogućnost odbolevanja odnosa. Poželjno je nakon teškog raskida da dozvolimo svom organizmu i psihi da procesuira i uobliči prethodni odnos, uz ako je potrebno nekontaktiranje bivšeg partnera. To je idealno vreme za otpočinjanje nečeg novog i bolje struktuisanog slobodnog vremena koje sada imamo. 

Poslednjih godinu dana sam vrlo zbunjena oko svog rodnog identiteta i ne znam šta da radim.

Definisanje rodnog identiteta ili bilo kog aspekta našeg identiteta ume biti veoma zahtevno, s obzirom na mnoštvo informacija na internetu. Toplo se savetuje da se javiš psihologu kako bi zajedno došli do adekvatnih uvida i kako bi definisali dalji tok akcija.

Prijatelji kažu da me prihvataju ali me zapravo ne shvataju ozbiljno, pričam sa njima otvoreno ali ne pomaže. 

Osećanje neprihaćenosti kao i neadekvatnosti dovodi do svakodnevne patnje, koju ne treba  držati u sebi. Nažalost ne možemo očekivati ni od najbližih osoba da razumeju ili prihvataju sve aspekte nas ili onog što im iznosimo. Na kraju ne prihvatamo ni mu uvek ono što nam prijatelji iznose i to je u redu. Razgovor sa psihologom će ti pomoći da definišeš segmente u kojima želiš biti prihvaćen, zašto ti je to toliko važno i na kraju šta možeš učniti ukoliko ne dođe do željenog ishoda. 

Kategorije

#vesti

Saznaj više o tome šta radimo

Detaljnije pročitajte ko su ljudi koji stoje iza Da se zna! tima i čime se bavimo.

Podrži nas

Podrži rad organizacije „Da Se Zna!“

Biblioteka

Skinite izdanja iz Da se zna! biblioteke