sve

PRIJAVIŠ. I NIŠTA.

Izveštaj o prijavi državnim organima incidenata motivisanih mržnjom prema LGBT+ osobama u Srbiji u periodu od jula 2020. do…
pdf 14MB

Izveštaj o prijavi državnim organima incidenata motivisanih mržnjom prema LGBT+ osobama u Srbiji u periodu od jula 2020. do avgusta 2023. godine

Nasilje, rod i pomoz’ Bog

Analiza antirodnog diskursa u Republici Srbiji
pdf 16MB

Transfobija i homofobija u Srbiji | 2022

Izveštaj o incidentima motivisanim mržnjom prema LGBT+ osobama u Srbiji u 2022. godini
pdf 3MB

GOVOR MRŽNJE NIJE SLOBODA GOVORA

Analiza govora mržnje u javnom prostoru upućenog kvir osobama u Srbiji
pdf 279kB

SVE ŠTO TREBA DA SE ZNA

Odgovori na česta pitanja LGBT+ osoba u Srbiji
pdf 2MB

Queer Writing Workshop Zine

pdf 385kB

Policija po našoj meri

Priručnik za pravilno postupanje po prijavama protivpravnih incidenata nad LGBT+ osobama
pdf 834kB

Podaci, a ne zvona i praporci 5

Izveštaj o incidentima motivisanim mržnjom prema LGBT+ osobama u Srbiji u 2021. godini
pdf 875kB

Privatnost je privatna-Infografik

Niko nema prava da nas primora da javno govorimo o svojoj seksualnoj orijentaciji
ili rodnom identitetu, ako to ne želimo. Zato, braneći svoju privatnost, štitimo se od
diskriminacije.

pdf 1MB
izvestaj

Podaci, a ne zvona i praporci 4

pdf 1MB