sve

Kvir protestant sa frakturisanom lobanjom

Kvir protestant sa frakturisanom lobanjom nakon što je policija ispalila gumene metke u masu.

Nastavi

Glumica Lili Rajnhart identifikovala se kao biseksualna.

“Iako, nikada ranije javno nisam objavila, ja sam ponosna biseksualna žena”, napisala je ona u opisu izjave. “I danas ću se pridružiti protest. Dođite, pridružite se.”

Nastavi

Queersplaining – Šta je kvir?

„Kvirsplejning“ je YouTube serijal koji smo pokrenuli tokom Meseca ponosa, a ima za cilj da širojpublici približi…
Nastavi

Okvirno o Evroviziji

Ideja je da sa širom publikom podelimo utiske o stvarima koje nas spajaju, ali i da kreiramo sadržaj koji je blizak našoj zajednici.

Nastavi

KVIR kao inkluzivniji termin za LGBT+ porodicu

Ako za jednu osobu kažemo da je kvir, skrećemo pažnju na njegovu, njenu ili njihovu individualnost, a ako za grupu ljudi kažemo da je kvir, skrećemo pažnju na njihovo zajedništvo u različitosti.

Nastavi

O pretnjama na internetu

U eri sve učestalije komunikacije i interakcije na društvenim mrežama se menja, odnosno prilagođava i nacionalno zakonodavstvo, kao i međunarodni pravni okvir.

Nastavi

Tumtum i androginus – rodno varijantna i interseks stanja u jevrejskom Talmudu

Mnogi bi ocenili da je velika većina mejnstrim religija danas homo- i transfobična. Ova ocena je dosta površna, ali se može reći i delimično tačna ako bismo religiju posmatrali kroz rakurs verskih lidera tradicionalnih zajednica a koji su, u manjoj ili većoj meri, na određeni način autoriteti ili tzv. ovlašćeni tumači religije.

Nastavi