Obezbeđujemo podršku LGBTTIQA osobama kroz poboljšanje efikasnosti sistema zaštite i zagovaranja primerene reakcije nadležnih organa.

Više o nama

Prijavi nasilje

Zločin iz mržnje je krivično delo motivisano stereotipima ili predrasudama prema određenoj grupi ljudi. S obzirom na to da Da se zna! dokumentuje zločine i postupke motivisane mržnjom prema LGBT+ osobama ovaj upitnik je fokusiran samo na ovu vrstu zločina i postupaka iz mržnje. Za postojanje zločina iz mržnje potrebno je da se ostvare dva uslova:

  • da protivpravno ponašanje predstavlja krivično delo propisano krivičnim zakonodavstvom
  • da je učinilac bio motivisan stereotipima i predrasudama, odnosno da je krivično delo učinio iz mržnje prema LGBTTQA osobama.

Izvršilac zločina ili postupka iz mržnje bira žrtvu zbog njene pretpostavljene ili stvarne seksualne orijentacije ili rodnog identiteta. Važno je napraviti razliku između postupaka motivisanih mržnjom i zločina iz mržnje. Naime, postupak motivisan mržnjom jeste ono fizičko i verbalno postupanje koje uključuje predrasude i stereotipe, ali ne predstavljaju krivično delo. Iako postupci motivisani mržnjom ne predstavljaju krivična dela, oni često prethode, prate ili daju kontekst zločinima iz mržnje. Zbog toga Da se zna! dokumentuje i postupke motivisane mržnjom uključujući i diskriminaciju na osnovu seksulane orijentacije i rodnog identiteta.

Saznaj više o tome šta radimo

Detaljnije pročitajte ko su ljudi koji stoje iza Da se zna! tima i čime se bavimo.

Podrži nas

Biblioteka

Skinite izdanja iz Da se zna! biblioteke